Használati feltételek


ÁTTEKINTÉS

Ezt a weboldalt a Vitamart LLC üzemelteti. Az oldal egészén a "mi", "minket" és "miénk" kifejezések a Vitamart LLC-re utalnak. A Vitamart LLC ezt a weboldalt, beleértve az ezen az oldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást, Önnek, a felhasználónak kínálja, feltéve, hogy Ön elfogadja az itt meghatározott valamennyi feltételt, feltételt, irányelvet és közleményt.

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, Ön részt vesz a "Szolgáltatásunkban", és elfogadja, hogy az alábbi feltételek ("Szolgáltatási feltételek", "Feltételek"), beleértve az itt hivatkozott és/vagy hiperlinkkel elérhető további feltételeket és irányelveket. A jelen Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan a böngésző, eladó, vásárló, kereskedő és/vagy tartalomszolgáltató felhasználókra.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt belépne weboldalunkra, vagy használná azt. A webhely bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen megállapodás valamennyi feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, illetve nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat. Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott új funkciók vagy eszközök szintén a Szolgáltatási feltételek hatálya alá tartoznak. A Szolgáltatási feltételek legfrissebb változatát bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítsük, módosítsuk vagy helyettesítsük a weboldalunkon történő frissítések és/vagy módosítások közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A weboldal további használata vagy a weboldalhoz való hozzáférés a módosítások közzétételét követően a módosítások elfogadását jelenti.

1. SZAKASZ - ONLINE ÁRUHÁZI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban legalább nagykorú, vagy hogy a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban nagykorú, és beleegyezését adta ahhoz, hogy bármely kiskorú eltartottja használhassa ezt az oldalt.

Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy engedély nélküli célra, és a szolgáltatás használata során nem sértheti meg az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Nem továbbíthat férgeket, vírusokat vagy bármilyen romboló jellegű kódot.

A Feltételek bármelyikének megszegése vagy megsértése a Szolgáltatás azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból megtagadjuk a szolgáltatást bárkitől.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítatlanul kerülhet átvitelre, és (a) különböző hálózatokon keresztül történő átvitellel járhat; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében történő módosításokkal járhat. A hitelkártyaadatokat a hálózatokon keresztüli átvitel során mindig titkosítjuk.

Ön vállalja, hogy nem reprodukálja, másolja, másolja, eladja, továbbértékesíti vagy hasznosítja a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtására szolgáló weboldalon keresztül történő bármely kapcsolatfelvételt kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

A jelen megállapodásban használt címszavak csak a könnyebbség kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon befolyásolják a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ - AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Nem vállalunk felelősséget azért, ha az ezen az oldalon elérhetővé tett információk nem pontosak, nem teljesek vagy nem aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagokat csak általános tájékoztatás céljából bocsátjuk rendelkezésre, és nem szabad rájuk támaszkodni, illetve nem szabad őket kizárólagos alapként használni döntések meghozatalához anélkül, hogy elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal konzultálnánk. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás saját felelősségre történik.

Ez az oldal bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak az Ön számára nyújtanak hivatkozási lehetőséget. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk az oldal tartalmát, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az oldalunkon bekövetkező változásokat.

4. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

A termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát).

Nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

SZAKASZ - TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (adott esetben)

Bizonyos termékek vagy Szolgáltatások kizárólag online, a weboldalon keresztül érhetők el. Ezekből a termékekből vagy Szolgáltatásokból korlátozott mennyiség állhat rendelkezésre, és csak a Visszavételi szabályzatunknak megfelelően lehet őket visszaküldeni vagy kicserélni.

Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg az üzletben megjelenő termékeink színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy az Ön számítógépének monitora bármely színt pontosan jelenít meg.
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek korlátozni termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra. Ezt a jogot eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy Szolgáltatások mennyiségét. A termékek leírása vagy a termékek árazása bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint változhat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor megszüntessünk. Bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, ezen az oldalon tett ajánlat érvénytelen ott, ahol tilos.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által megvásárolt vagy megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy a szolgáltatásban található hibák kijavításra kerülnek.

6. SZAKASZ - A SZÁMLÁZÁSI ÉS SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk bármilyen megrendelést, amelyet Ön lead nálunk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások kiterjedhetnek az ugyanazon ügyfélszámla, ugyanazon hitelkártya által vagy ugyanazon ügyfélszámla alatt leadott megrendelésekre és/vagy az azonos számlázási és/vagy szállítási címet használó megrendelésekre. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törlünk egy megrendelést, megkísérelhetjük értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám megadásával. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltjuk az olyan megrendeléseket, amelyekről megítélésünk szerint úgy tűnik, hogy kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adták fel.
Ön vállalja, hogy az áruházunkban történő minden vásárláshoz aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat ad meg. Ön vállalja, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét, valamint a hitelkártya számát és lejárati dátumát, hogy szükség esetén teljesíteni tudjuk tranzakcióit és kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

További részletekért kérjük, tekintse meg a Visszatérítési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ - OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK

Lehetséges, hogy hozzáférést biztosítunk Önnek olyan harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyek felett mi nem gyakorolunk ellenőrzést, nincs ráhatásunk vagy beleszólásunk.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen eszközökhöz való hozzáférést "úgy, ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" biztosítjuk, mindenféle garanciák, nyilatkozatok vagy feltételek nélkül, és mindenféle jóváhagyás nélkül. Semmiféle felelősséget nem vállalunk az opcionális harmadik féltől származó eszközök használatából vagy azzal kapcsolatban.

A webhelyen keresztül kínált opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben az Ön saját kockázatára és belátása szerint történik, és Önnek meg kell győződnie arról, hogy ismeri és elfogadja azokat a feltételeket, amelyek alapján az adott harmadik fél szolgáltató(k) által biztosított eszközöket biztosítja(k).

A jövőben új Szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a webhelyen keresztül (beleértve új eszközök és erőforrások kiadását). Az ilyen új funkciók és/vagy szolgáltatások szintén a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak.

8. SZAKASZ - HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ LINKEK

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető egyes tartalmak, termékek és Szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak.

A jelen webhelyen található harmadik féltől származó linkek olyan harmadik fél webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy weboldalaiért, illetve harmadik felek egyéb anyagaiért, termékeiért vagy Szolgáltatásaiért.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy sérelemért, amely az áruk, Szolgáltatások, erőforrások, tartalmak vagy bármely más, harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos tranzakciók megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos. Kérjük, gondosan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakcióba bocsátkozna. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ - FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BEADVÁNYOK

Ha kérésünkre bizonyos konkrét beadványokat küld (például versenybeadványokat), vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld, akár online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen "megjegyzések"), Ön elfogadja, hogy bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és bármely más módon felhasználhatjuk bármely médiumban az Ön által hozzánk továbbított megjegyzéseket. Nem vagyunk és nem vagyunk kötelesek (1) semmilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) semmilyen megjegyzésért nem fizetünk ellentételezést; vagy (3) semmilyen megjegyzésre nem válaszolunk.
Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, szerkeszteni vagy eltávolítani azokat a tartalmakat, amelyeket saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak ítélünk, vagy amelyek sértik bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket.
Ön vállalja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a magánéletet, a személyiségi jogot vagy más személyes vagy tulajdonjogot. Ön vállalja továbbá, hogy hozzászólásai nem tartalmaznak becsületsértő vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, illetve nem tartalmaznak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát másnak, mint önmaga, és nem vezethet félre minket vagy harmadik feleket a hozzászólások eredetét illetően. Ön egyedül felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ - SZEMÉLYES ADATOK

Az Ön által az áruházon keresztül megadott személyes adatokra az Adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik.

11. SZAKASZ - HIBÁK, PONTATLANSÁGOK ÉS KIHAGYÁSOK

Esetenként előfordulhat, hogy a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásban olyan információk szerepelnek, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a termékleírásokkal, árképzéssel, promóciókkal, ajánlatokkal, a termékek szállítási díjaival, szállítási időkkel és elérhetőséggel kapcsolatosak. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, és bármikor, előzetes értesítés nélkül (beleértve a megrendelés elküldését követően is) megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat, illetve töröljük a megrendeléseket, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon szereplő bármely információ pontatlan.

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, beleértve - korlátozás nélkül - az árképzési információkat, kivéve, ha azt a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon alkalmazott, megadott frissítési vagy frissítési dátum nem tekinthető úgy, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található összes információ módosításra vagy frissítésre került.

12. SZAKASZ - TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

A Szolgáltatási Feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túlmenően tilos a webhelyet vagy annak tartalmát használni:
(a) bármilyen jogellenes célra; (b) arra, hogy másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy azokban való részvételre szólítson fel; (c) arra, hogy nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami előírásokat, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket sértsen; (d) arra, hogy a mi vagy mások szellemi tulajdonjogait vagy szellemi tulajdonjogait megsértse, vagy azokkal ellentétesen járjon el; (e) zaklatás, visszaélés, sértegetés, bántalmazás, rágalmazás, becsmérlés, lejáratás, megfélemlítés vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés; (f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása;
(g) vírusok vagy más típusú rosszindulatú kódok feltöltése vagy továbbítása, amelyek bármilyen módon hatással vannak vagy lehetnek a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldal vagy az internet funkcionalitására vagy működésére; (h) mások személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl vagy scrape; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen céllal; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldal vagy az internet biztonsági funkcióinak megzavarására vagy megkerülésére. Fenntartjuk a jogot, hogy a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése esetén megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

13. SZAKASZ - SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Nem garantáljuk, nem képviseljük és nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk használata megszakításmentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

Ön elfogadja, hogy a szolgáltatást időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk, vagy bármikor, az Ön értesítése nélkül megszüntethetjük.
Kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatás használata, illetve a szolgáltatás használatának lehetetlensége kizárólag az Ön kockázatára történik. A szolgáltatást és a szolgáltatáson keresztül Önnek átadott valamennyi terméket és szolgáltatást (az általunk kifejezetten meghatározott kivételtől eltekintve) az Ön használatára "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll", mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos képviselet, garancia vagy feltétel nélkül nyújtjuk, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát vagy feltételt.
A Vitamart LLC, a mi igazgatóink, tisztviselőink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokaink, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licenszadóink semmilyen esetben sem felelnek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen, büntető jellegű, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, bevételkiesést, megtakarításkiesést, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, akár jogellenes cselekményen (beleértve a hanyagságot is) alapul, szigorú felelősség vagy más okból, amelyek a szolgáltatás vagy a szolgáltatás segítségével beszerzett bármely termék használatából, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatával bármilyen módon összefüggő követelésből erednek, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalomban lévő hibákat vagy hiányosságokat, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha ezek lehetőségéről tájékoztatták.
Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban a felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

14. SZAKASZ - KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kártalanítja a Vitamart LLC-t és anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, kapcsolt vállalkozóinkat, partnereinket, tisztviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozóinkat, licencadóinkat, szolgáltatóinkat, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, gyakornokainkat és alkalmazottainkat minden olyan követelés vagy igény, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél támaszt, amely a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az azokban hivatkozással szereplő dokumentumok megsértéséből, vagy bármely törvény vagy valamely harmadik fél jogainak megsértéséből ered.

15. SZAKASZ - ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Szolgáltatási feltételekből leválasztottnak tekintendő, ez a megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ - FELMONDÁS

A feleknek a felmondás időpontja előtt keletkezett kötelezettségei és felelősségei minden tekintetben fennmaradnak a jelen megállapodás megszűnése után is.

A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi nem mondjuk fel azokat. Ön bármikor felmondhatja a jelen Szolgáltatási feltételeket, ha értesíti minket arról, hogy nem kívánja tovább használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha felhagy a weboldalunk használatával.
Ha saját megítélésünk szerint Ön nem tartja be, vagy gyanítjuk, hogy nem tartotta be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, akkor mi is bármikor felmondhatjuk a jelen szerződést előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős marad a felmondás időpontjáig esedékes összes összegért; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatjuk Öntől a Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez) való hozzáférést.

17. SZAKASZ - TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen az oldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást és megegyezést, és a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak, felváltva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot, legyen az akár szóbeli vagy írásbeli, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi változatát).
A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezése során felmerülő kétértelműségek nem értelmezhetők a fogalmazó fél ellen.

18. SZAKASZ - IRÁNYADÓ JOG

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és minden olyan külön megállapodásra, amelynek értelmében szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, Bulgária törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni.

19. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltatási feltételek legfrissebb változatát bármikor megtekintheti ezen az oldalon.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét a weboldalunkon történő frissítések és módosítások közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változások miatt. A jelen Szolgáltatási feltételek bármely módosításának közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatás további használata vagy az ahhoz való hozzáférés a módosítások elfogadásának minősül.

20. SZAKASZ - KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a ##CégEmailLink## címen kell nekünk elküldeni.

Elérhetőségi adataink az alábbiakban találhatók:

Vitamart LLC

Cím: Strada Sfatul Țării 29
Chişinău, Moldova, 2000

Email: